loader

מתנ"ס גושן - בית התרבות

גושן 62 פינת קק"ל , קריית מוצקין

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שישי 07:30 שחף רוקר יואל מתאים לכולם
מי תהיה המדריכה שלך?