loader

מתנ"ס גילה

רחוב ורדינון 14, ירושלים , ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 18:30 מרינה כהן מתאים לכולם 16.1.19 חד פעמי לא תתקיים קבוצה עקב תנאי מזג האויר
שישי 08:30 מרינה כהן מתאים לכולם