loader

מתנ"ס גילה

רחוב ורדינון 14, ירושלים , ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 18:30 נורית מאירי מתאים לכולם
שישי 08:00 מרינה כהן מתאים לכולם