loader

מתנ"ס גילה

רחוב ורדינון 14, ירושלים , ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 18:30 נורית מאירי מתאים לכולם **חוזרת לפעילות לאחר הקפאת הקורונה החל מתאריך: 3.6**