loader

קליניקה בן הראש- קבוצות סגורות לנשים ודוברי צרפתית

רש"י 15 , רעננה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 08:30 גלית בן הראש דוברי צרפתית
רביעי 17:15 גלית בן הראש לנשים בלבד תחילת מחזור: 7.5.19 לפרטים לפנות לגלית 054-6462410
מי תהיה המדריכה שלך?