loader

בית גיל הזהב- בית המייסדים

רח' גיבורי ישראל בין בית הספר לאולם , אלקנה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 18:00 באני פרלמן מתאים לכולם חד פעמי בחג השבועות (9.6.19) לא יתקיים מיפגש
מי תהיה המדריכה שלך?