loader

מרכז קהילתי דב הוז

רח' דב הוז 16 תל אביב (חניה בחניון העירוני סמוך תל נורדאו) , תל אביב

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 8:15 לילית רומם מתאים לכולם
מי תהיה המדריכה שלך?