loader

המושבה הגרמנית - בית יהודית

רחוב עמק רפאים 12, ירושלים , ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 18:00 אליזה דרמון מתאים לכולם **חוזרת לפעילות לאחר הקפאת הקורונה החל מתאריך: 9.6**
שלישי 19:30 אליזה דרמון מתאים לכולם **חוזרת לפעילות לאחר הקפאת הקורונה החל מתאריך: 9.6**
שישי 08:00 נורית מאירי מתאים לכולם **חוזרת לפעילות לאחר הקפאת הקורונה החל מתאריך: 5.6**