loader

המושבה הגרמנית - בית יהודית

רחוב עמק רפאים 12, ירושלים , ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 18:00 שביט סער וקסלר מתאים לכולם
שלישי 19:30 שביט סער וקסלר מתאים לכולם
מי תהיה המדריכה שלך?