loader

המושבה הגרמנית - בית יהודית

רחוב עמק רפאים 12, ירושלים , ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 18:00 טל וקנין מתאים לכולם
שלישי 19:30 טל וקנין מתאים לכולם
שישי 08:00 נורית מאירי מתאים לכולם