loader

המושבה הגרמנית - בית יהודית

רחוב עמק רפאים 12, ירושלים , ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 18:00 שושי בש מתאים לכולם בחדר מורשת קומה 2.
שלישי 19:30 שושי בש מתאים לכולם בחדר מורשת קומה 2.
מי תהיה המדריכה שלך?