loader

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ירושלים

כנפי נשרים 66, גבעת שאול ירושלים , ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 8:30 איילת גל לעובדי החברה תחילת פעילות23/1/19 בהדרכת איילת גל: 052-2631731
מי תהיה המדריכה שלך?