loader

בית תמי - מרכז קהילתי לב תל אביב

רח' בעלי המלאכה 16 תל אביב , תל אביב

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 19:30 אדוה פרי מתאים לכולם
שישי 08:30 אליזה דרמון מתאים לכולם
שישי 9:45 אליזה דרמון מתאים לכולם