loader

עיריית תל אביב בית עובד העירייה

בית עובד העירייה פומפדיתא 4 , תל אביב

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 15:30 אילנה אלמגור לעובדי החברה תחילת פעילות 7.1.19 לפרטים אילנה 0542251917
מי תהיה המדריכה שלך?