loader

בית אבא חושי

סילבר 71- סניף נגיש , חיפה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 19:00 אסנת רוזנפלד מתאים לכולם
שישי 08:00 עדי אשור מתאים לכולם
מי תהיה המדריכה שלך?