loader

מרכז עזריאלי תל אביב (הקניון)- כיתות קידום קומה ג'

מרכז עזריאלי תל אביב , תל אביב

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 12:30 דליה צימרמן מתאים לכולם חד פעמי 10.4.19 לא תתקיים קבוצה
מי תהיה המדריכה שלך?