loader

מתנ"ס אריאל

רח' העצמאות 5 , אריאל

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 19:30 נעומי דויד מתאים לכולם חד פעמי המיפגש של ה7.8 יועבר ליום ה (8.8)
שישי 08:00 אליזה דרמון מתאים לכולם