loader

מתנ"ס אריאל

רח' העצמאות 5 , אריאל

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 19:30 נעומי דויד מתאים לכולם חד פעמי המיפגש של ה26.6 יוקדם ליום ג' ה25.6 שעה 19:30, המיפגש של ה-10.7 יידחה לתאריך ה11.7 בשעה 19:30
שישי 08:00 אליזה דרמון מתאים לכולם