loader

מתנ"ס אריאל

רח' העצמאות 5 , אריאל

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 20:00 נעומי דויד מתאים לכולם **חוזרת לפעילות לאחר הקפאת הקורונה החל מתאריך: 3.6**
שישי 08:00 נעומי דויד מתאים לכולם **חוזרת לפעילות לאחר הקפאת הקורונה החל מתאריך: 5.6**
מי תהיה המדריכה שלך?