loader

חיפוש קבוצה

*ממש בקרוב נחזור לקבוצות וניפגש שוב פנים מול פנים. הקבוצות יפתחו בהדרגה לפי הוראות משרד הבריאות ותנאי המקומות השונים- במידה והקבוצה שבה לפעילות תופיעה הערה עם תאריך מדוייק*

אור יהודה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 09:00 איקה לייבוב מתאים לכולם חוזרת לפעילות: 19.4.21
רביעי 18:15 איקה לייבוב נוער חוזרת לפעילות החל מתאריך: 9/6/21
רביעי 19:30 איקה לייבוב מתאים לכולם חוזרת לפעילות: 21.4.21

אורנית

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 20:00 אדוה פרי מתאים לכולם חזרה לפעילות: 12.4.21

אשדוד

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 16:30 ישראלה נתן לעובדי החברה תחילת מחזור: 5/7/21 בהדרכת ישראלה נתן 050-2005408

אשדוד

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 18:30 ישראלה נתן מתאים לכולם חזרה לפעילות: 4.4.21

אשקלון

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 19:00 חן אהרוני מתאים לכולם חוזרת לפעילות: 19.4.21
שלישי 17:00 ישראלה נתן נוער חוזרת לפעילות: 1.6.21
שלישי 18:30 ישראלה נתן מתאים לכולם חזרה לפעילות: 6.4.21
שלישי 20:00 ישראלה נתן מתאים לכולם חזרה לפעילות: 6.4.21
רביעי 09:00 ישראלה נתן מתאים לכולם חוזרת לפעילות: 7.4.21
שישי 08:30 ישראלה נתן מתאים לכולם חזרה לפעילות: 9.4.21

באר יעקב

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 18:30 קריסטינה אהרון מתאים לכולם חזרה לפעילות: 6.4.21

באר יעקב

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 16:30 קריסטינה אהרון לעובדי החברה תחילת מחזור (4): 5.7.21 בהדרכת קריסטינה אהרון: 054-2777737

באר שבע

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 18:00 רות פרקל מתאים לכולם חוזרת לפעילות: 20.4.21

באר שבע

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 18:15 אורלי וייס מתאים לכולם חזרה לפעילות בתאריך: 14/6
שלישי 08:30 אורלי וייס מתאים לכולם חזרה לפעילות בתאריך: 15/6

בית חשמונאי

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 19:15 קריסטינה אהרון מתאים לכולם חזרה לפעילות: 5.4.21
מי תהיה המדריכה שלך?