loader

חיפוש קבוצה

אבן יהודה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 18:30 לילית רומם מתאים לכולם
שלישי 08:30 קרולין שבת מתאים לכולם

אבן שמואל

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 20:00 יסכה בן זכריה לתושבים בלבד תחילת פעילות 7.5.17 יסכה: 054-9900596

אור יהודה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 09:00 איקה לייבוב מתאים לכולם בחדר הירוק.
רביעי 18:15 איקה לייבוב נוער בחדר הירוק. במקום ב-20.9 (ערב ראש השנה) המפגש יתקיים ב-19.9 קבוצה אחת בלבד בשעה 19:30.
רביעי 19:30 איקה לייבוב מתאים לכולם בחדר הירוק. במקום ב-20.9 (ערב ראש השנה) המפגש יתקיים ב-19.9 קבוצה אחת בלבד בשעה 19:30.

אורנית

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 20:00 באני פרלמן מתאים לכולם

אזור

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 20:00 רותם שטרית מתאים לכולם

אזור

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 17:00 רותם שטרית לעובדי החברה תחילת פעילות 18/7/17 בהדרכת רותם שטרית:050-9621191

אזור תעשייה שער בנימין

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 20:00 אהובה אלחנתי מתאים לכולם

אילת

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 18:00 נאווה ירון הלמן מתאים לכולם

אלפי מנשה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 20:00 באני פרלמן מתאים לכולם באופן חד פעמי המפגש ב-18/9 יתקיים ברחוב שורק 35 ,אלפי מנשה בשעה הקבועה

אלקנה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 18:00 באני פרלמן מתאים לכולם נפגשים בקראוון ליד ישיבת ימה.
מי תהיה המדריכה שלך?