loader

חיפוש קבוצה

אבן יהודה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 09:00 לי רגב מתאים לכולם הפעילות עברה מבית יחיאל לאולם הספורט ע"ש רלף קליין

אור יהודה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 12:00 גלית פרנקה לעובדי החברה תחילת מחזור(2): 27.1.20 בהדרכת גלית פרנקה 052-6999964

אור יהודה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 09:00 איקה לייבוב מתאים לכולם (בחדר הירוק)
רביעי 18:15 איקה לייבוב נוער
רביעי 19:30 איקה לייבוב מתאים לכולם

אורנית

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 19:45 באני פרלמן מתאים לכולם

אזור

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
חמישי 08:00 קריסטינה אהרון לעובדי החברה תחילת מחזור: 2.1.20 בהדרכת קריסטינה אהרון

אזור

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 20:00 סופיה גלוזמן מתאים לכולם

אילת

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 18:00 נאווה ירון הלמן מתאים לכולם

אלפי מנשה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 20:00 באני פרלמן מתאים לכולם

אלקנה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 18:00 באני פרלמן מתאים לכולם

אריאל

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 20:00 נעומי דויד מתאים לכולם
שישי 08:00 נעומי דויד מתאים לכולם
מי תהיה המדריכה שלך?