loader

חיפוש קבוצה

אבן יהודה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 18:30 לילית רומם מתאים לכולם
שלישי 08:30 קרולין שבת מתאים לכולם

אור יהודה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 09:00 איקה לייבוב מתאים לכולם בחדר הירוק.
רביעי 18:15 איקה לייבוב נוער
רביעי 19:30 איקה לייבוב מתאים לכולם

אורנית

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 20:00 באני פרלמן מתאים לכולם

אזור

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 20:00 רותם שטרית מתאים לכולם

אזור תעשייה שער בנימין

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 20:00 אהובה אלחנתי מתאים לכולם

אילת

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 18:00 נאווה ירון הלמן מתאים לכולם

אלפי מנשה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 20:00 באני פרלמן מתאים לכולם

אלקנה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 18:00 באני פרלמן מתאים לכולם נפגשים בקראוון ליד ישיבת ימה.

אריאל

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שישי 08:00 גליה שוורץ מתאים לכולם

אשדוד

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 17:30 ישראלה נתן נוער
שני 18:45 ישראלה נתן מתאים לכולם
שישי 10:30 ישראלה נתן מתאים לכולם
מי תהיה המדריכה שלך?