loader

חיפוש קבוצה

*ממש בקרוב נחזור לקבוצות וניפגש שוב פנים מול פנים. הקבוצות יפתחו בהדרגה לפי הוראות משרד הבריאות ותנאי המקומות השונים- במידה והקבוצה שבה לפעילות תופיעה הערה עם תאריך מדוייק*

אור יהודה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 09:00 איקה לייבוב מתאים לכולם
רביעי 18:15 איקה לייבוב נוער חד פעמי בתאריך 12/1 לא יתקיים מפגש, הנכם מוזמנים למפגש חלופי ביום ג' ה11/1 בשעה 16:30
רביעי 19:30 איקה לייבוב מתאים לכולם חד פעמי בתאריך 12/1 לא יתקיים מפגש, הנכם מוזמנים למפגש חלופי ביום ג' ה11/1 בשעה 17:30

אשדוד

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 16:30 ישראלה נתן לעובדי החברה תחילת מחזור: 5.7.21 בהדרכת ישראלה נתן 050-2005408.

אשדוד

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 18:30 ישראלה נתן מתאים לכולם

אשקלון

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 19:00 חן אהרוני מתאים לכולם
שלישי 17:00 ישראלה נתן נוער
שלישי 18:30 ישראלה נתן מתאים לכולם
שלישי 20:00 ישראלה נתן מתאים לכולם
רביעי 09:00 ישראלה נתן מתאים לכולם
שישי 08:30 ישראלה נתן מתאים לכולם

באר יעקב

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 18:30 קריסטינה אהרון מתאים לכולם

באר יעקב

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 16:00 איקה לייבוב לעובדי החברה תחילת מחזור (4): 5.7.21 בהדרכת קריסטינה אהרון 054-2777737.

באר שבע

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 18:15 אורלי וייס מתאים לכולם
שלישי 08:30 אורלי וייס מתאים לכולם **חד פעמי בתאריך 28/12 לא יתקיים מפגש, הנכם מוזמנים למפגש ביום ג' ה-29.12 בשעה: 18:15

בית חשמונאי

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 19:15 קריסטינה אהרון מתאים לכולם
מי תהיה המדריכה שלך?