loader

חיפוש קבוצה

אבן יהודה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 18:30 לילית רומם מתאים לכולם
שלישי 08:30 לי רגב מתאים לכולם

אור יהודה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 16:00 גלית פרנקה לעובדי החברה החל מ-17/10/18 בהדרכת גלית פרנקה: 052-6999964

אור יהודה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 09:00 איקה לייבוב מתאים לכולם בחדר הירוק.
רביעי 18:15 איקה לייבוב נוער
רביעי 19:30 איקה לייבוב מתאים לכולם

אורנית

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 20:00 באני פרלמן מתאים לכולם

אזור

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 20:00 סופיה גלוזמן מתאים לכולם

אזור תעשייה שער בנימין

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 20:00 אהובה אלחנתי מתאים לכולם

אילת

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 18:00 נאווה ירון הלמן מתאים לכולם

אלפי מנשה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 20:00 באני פרלמן מתאים לכולם

אלקנה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 18:00 באני פרלמן מתאים לכולם

אריאל

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שישי 08:00 אליזה דרמון מתאים לכולם
מי תהיה המדריכה שלך?