loader

חיפוש קבוצה

אבן יהודה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 08:30 לי רגב מתאים לכולם חד פעמי בתאריך 8.7 המיפגש יתקיים באולם הספורט ע"ש רלף קליין עקב עבודות במקום

אור יהודה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 09:00 איקה לייבוב מתאים לכולם בחדר הירוק.
רביעי 18:15 איקה לייבוב נוער
רביעי 19:30 איקה לייבוב מתאים לכולם

אורנית

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 20:00 באני פרלמן מתאים לכולם

אזור

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 20:00 סופיה גלוזמן מתאים לכולם

אילת

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 18:00 נאווה ירון הלמן מתאים לכולם

אלפי מנשה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 20:00 באני פרלמן מתאים לכולם

אלקנה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 18:00 באני פרלמן מתאים לכולם

אריאל

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 19:30 נעומי דויד מתאים לכולם חד פעמי המיפגש של ה26.6 יוקדם ליום ג' ה25.6 שעה 19:30, המיפגש של ה-10.7 יידחה לתאריך ה11.7 בשעה 19:30
שישי 08:00 אליזה דרמון מתאים לכולם

אשדוד

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 18:45 ישראלה נתן מתאים לכולם

אשדוד

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 16:45 עדן בן שבת מתאים לכולם תחילת פעילות : 27.3.19 בהדרכת עדן בן שבת: 052-8689479
מי תהיה המדריכה שלך?