loader

חיפוש קבוצה

*ממש בקרוב נחזור לקבוצות וניפגש שוב פנים מול פנים. הקבוצות יפתחו בהדרגה לפי הוראות משרד הבריאות ותנאי המקומות השונים- במידה והקבוצה שבה לפעילות תופיעה הערה עם תאריך מדוייק*

אור יהודה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 09:00 איקה לייבוב מתאים לכולם
רביעי 19:30 איקה לייבוב מתאים לכולם חוזרת לפעילות: 21.4.21, יש להירשם בטרם הגעה אצל איקה:050-3757098

אורנית

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 20:00 אדוה פרי מתאים לכולם חזרה לפעילות: 12.4.21, יש להירשם בטרם הגעה אצל אדוה: 050-5454162

אריאל

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 20:00 נעומי דויד מתאים לכולם חוזרת לפעילות: 21.4.21, יש להירשם בטרם הגעה אצל נעמי:054-2055004
שישי 08:00 נעומי דויד מתאים לכולם חוזרת לפעילות: 23.4.21, יש להירשם בטרם הגעה אצל נעמי:054-2055004

אשדוד

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 18:30 ישראלה נתן מתאים לכולם חזרה לפעילות: 4.4.21, יש להירשם בטרם הגעה אצל ישראלה: 050-2005408

אשקלון

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 19:00 חן אהרוני מתאים לכולם
שלישי 18:30 ישראלה נתן מתאים לכולם חזרה לפעילות: 6.4.21, יש להירשם בטרם הגעה אצל ישראלה: 050-2005408** חד פעמי בתאריך: 13/4 יתקיים מפגש בשעה 18:00 עקב יום הזיכרון
שלישי 20:00 ישראלה נתן מתאים לכולם חזרה לפעילות: 6.4.21, יש להירשם בטרם הגעה אצל ישראלה: 050-2005408** חד פעמי בתאריך: 13/4 יתקיים מפגש בשעה 18:00 עקב יום הזיכרון
רביעי 09:00 ישראלה נתן מתאים לכולם חוזרת לפעילות: 7.4.21, יש להירשם בטרם הגעה אצל ישראלה: 050-2005408
שישי 08:15 ישראלה נתן מתאים לכולם חזרה לפעילות: 9.4.21, יש להירשם בטרם הגעה אצל ישראלה: 050-2005408

באר יעקב

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 18:30 קריסטינה אהרון מתאים לכולם חזרה לפעילות: 6.4.21, יש להירשם בטרם הגעה אצל קריסטינה: 054-2777737

באר שבע

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 18:00 רות פרקל מתאים לכולם חוזרת לפעילות: 20.4.21, יש להירשם בטרם הגעה אצל רות: 050-5528021

באר שבע

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 18:15 אורלי וייס מתאים לכולם
שלישי 08:30 אורלי וייס מתאים לכולם

בית חשמונאי

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 19:15 קריסטינה אהרון מתאים לכולם חזרה לפעילות: 5.4.21, יש להירשם בטרם הגעה אצל קריסטינה: 054-2777737

בית שמש

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 20:00 אורלי וייס מתאים לכולם
מי תהיה המדריכה שלך?