loader

חיפוש קבוצה

**רוב הקבוצות ומקומות המפגש חזרו לפעילות, כמובן בכפוף להנחיות משרד הבריאות ובתיאום עם מפעילי המקומות/רשויות מקומיות והגורמים הרלוונטיים, מומלץ לוודא לגבי כל קבוצה המופיעה בלוח באופן ספציפי!**

אילת

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 18:00 נאווה ירון הלמן קבוצה וירטואלית זום ZOOM קבוצה וירטואלית ZOOM

בית חשמונאי

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 19:00 קריסטינה אהרון מתאים לכולם **חוזרת לפעילות לאחר הקפאת הקורונה החל מ- 10.5**

חיפה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 20:00 אסנת רוזנפלד קבוצה וירטואלית זום ZOOM קבוצת זום וירטואלית
ראשון 21:00 אסנת רוזנפלד קבוצה וירטואלית זום ZOOM קבוצה וירטואלית ZOOM
שני 18:00 אסנת רוזנפלד קבוצה וירטואלית זום ZOOM קבוצת זום וירטואלית
שלישי 09:00 אסנת רוזנפלד קבוצה וירטואלית זום ZOOM קבוצת זום וירטואלית
שלישי 18:00 אסנת רוזנפלד קבוצה וירטואלית זום ZOOM קבוצת זום וירטואלית
רביעי 20:00 אסנת רוזנפלד קבוצה וירטואלית זום ZOOM קבוצת זום וירטואלית
רביעי 21:00 אסנת רוזנפלד קבוצה וירטואלית זום ZOOM קבוצת זום וירטואלית
חמישי 20:00 אסנת רוזנפלד קבוצה וירטואלית זום ZOOM קבוצת זום וירטואלית
חמישי 21:00 אסנת רוזנפלד קבוצה וירטואלית זום ZOOM קבוצה וירטואלית ZOOM

כפר נטר

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 09:00 דליה צימרמן קבוצה וירטואלית זום ZOOM קבוצת זום וירטואלית
שני 10:00 דליה צימרמן קבוצה וירטואלית זום ZOOM קבוצה וירטואלית ZOOM
שני 20:00 דליה צימרמן קבוצה וירטואלית זום ZOOM קבוצת זום וירטואלית
שלישי 20:30 דליה צימרמן קבוצה וירטואלית זום ZOOM קבוצת זום וירטואלית
רביעי 19:00 דליה צימרמן קבוצה וירטואלית זום ZOOM קבוצת זום וירטואלית
רביעי 20:00 דליה צימרמן קבוצה וירטואלית זום ZOOM קבוצה וירטואלית ZOOM
חמישי 09:00 דליה צימרמן קבוצה וירטואלית זום ZOOM קבוצה וירטואלית ZOOM
חמישי 09:00 דליה צימרמן קבוצה וירטואלית זום ZOOM קבוצה וירטואלית ZOOM
חמישי 20:30 דליה צימרמן קבוצה וירטואלית זום ZOOM קבוצת זום וירטואלית

כפר נטר

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 20:30 אליזה דרמון קבוצה וירטואלית זום ZOOM קבוצת זום וירטואלית
שישי 08:30 אליזה דרמון קבוצה וירטואלית זום ZOOM קבוצת זום וירטואלית

כפר נטר

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 20:00 לימור ברקת קבוצה וירטואלית זום ZOOM קבוצת זום וירטואלית
רביעי 20:00 לימור ברקת קבוצה וירטואלית זום ZOOM קבוצת זום וירטואלית
שישי 08:30 לימור ברקת קבוצה וירטואלית זום ZOOM קבוצת זום וירטואלית
שישי 09:30 לימור ברקת קבוצה וירטואלית זום ZOOM קבוצת זום וירטואלית-ייעודית גברים

כפר נטר

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 20:00 איקה לייבוב קבוצה וירטואלית זום ZOOM קבוצת זום וירטואלית
ראשון 21:00 איקה לייבוב קבוצה וירטואלית זום ZOOM קבוצה וירטואלית ZOOM

כפר נטר

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 18:00 רונית גל מתאים לכולם קבוצת זום- לצורכי שיוך באפליקציה בלבד
שני 20:00 רונית גל קבוצה וירטואלית זום ZOOM קבוצה וירטואלית ZOOM
שלישי 20:00 רונית גל מתאים לכולם קבוצת זום שלישי ערב
רביעי 20:00 רונית גל קבוצה וירטואלית זום ZOOM קבוצת זום וירטואלית

כפר נטר

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 20:00 קריסטינה אהרון קבוצה וירטואלית זום ZOOM קבוצה וירטואלית ZOOM
ראשון 21:00 קריסטינה אהרון קבוצה וירטואלית זום ZOOM קבוצת זום וירטואלית
שני 09:00 קריסטינה אהרון קבוצה וירטואלית זום ZOOM קבוצה וירטואלית ZOOM
שני 19:00 קריסטינה אהרון קבוצה וירטואלית זום ZOOM קבוצת זום וירטואלית
שני 20:00 קריסטינה אהרון קבוצה וירטואלית זום ZOOM קבוצת זום וירטואלית
שלישי 21:00 קריסטינה אהרון קבוצה וירטואלית זום ZOOM קבוצה וירטואלית ZOOM
רביעי 09:00 קריסטינה אהרון קבוצה וירטואלית זום ZOOM קבוצה וירטואלית ZOOM
רביעי 20:00 קריסטינה אהרון קבוצה וירטואלית זום ZOOM קבוצה וירטואלית ZOOM
חמישי 19:00 קריסטינה אהרון קבוצה וירטואלית זום ZOOM קבוצת זום וירטואלית
חמישי 20:00 קריסטינה אהרון קבוצה וירטואלית זום ZOOM קבוצת זום וירטואלית
חמישי 21:00 קריסטינה אהרון קבוצה וירטואלית זום ZOOM קבוצה וירטואלית ZOOM
שישי 08:30 קריסטינה אהרון קבוצה וירטואלית זום ZOOM קבוצת זום וירטואלית

כפר נטר

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 20:30 דליה צימרמן קבוצה וירטואלית זום ZOOM קבוצה וירטואלית ZOOM