loader

חיפוש קבוצה

אבן יהודה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 08:30 לי רגב מתאים לכולם

אור יהודה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 09:00 איקה לייבוב מתאים לכולם בחדר הירוק.
רביעי 18:15 איקה לייבוב נוער
רביעי 19:30 איקה לייבוב מתאים לכולם

אורנית

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 20:00 באני פרלמן מתאים לכולם חד פעמי בחג השבועות (9.6.19) לא יתקיים מיפגש

אזור

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 20:00 סופיה גלוזמן מתאים לכולם

אילת

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 18:00 נאווה ירון הלמן מתאים לכולם

אלפי מנשה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 20:00 באני פרלמן מתאים לכולם

אלקנה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 18:00 באני פרלמן מתאים לכולם חד פעמי בחג השבועות (9.6.19) לא יתקיים מיפגש

אריאל

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 19:30 נעומי דויד מתאים לכולם תחילת פעילות 29.5.19
שישי 08:00 אליזה דרמון מתאים לכולם

אשדוד

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 17:30 ישראלה נתן נוער
שני 18:45 ישראלה נתן מתאים לכולם
שישי 08:30 חן אהרוני מתאים לכולם

אשדוד

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 18:30 עדן בן שבת מתאים לכולם
מי תהיה המדריכה שלך?