loader

חיפוש קבוצה

*ממש בקרוב נחזור לקבוצות וניפגש שוב פנים מול פנים. הקבוצות יפתחו בהדרגה לפי הוראות משרד הבריאות ותנאי המקומות השונים- במידה והקבוצה שבה לפעילות תופיעה הערה עם תאריך מדוייק*

אור יהודה

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 09:00 איקה לייבוב מתאים לכולם חוזרת לפעילות: 19.4.21. המפגש בתאריך 27.9 לא יתקיים. המפגש בתאריך 13.9 יתקיים כרגיל. המפגשים בתאריכים 6.9 ו- 20.9 יעברו לימי ראשון- 5.9 ו- 19.9 בשעה 08:30.
רביעי 18:15 איקה לייבוב נוער חוזרת לפעילות החל מתאריך: 9/6/21. המפגש בתאריך 22.9 לא יתקיים. המפגש בתאריך 29.9 יתקיים כרגיל. המפגש בתאריך 8.9 יעבור ל- 9.9 באותה השעה. המפגש בתאריך 15.9 יעבור ל- 14.9 באותה השעה.
רביעי 19:30 איקה לייבוב מתאים לכולם חוזרת לפעילות: 21.4.21. המפגש בתאריך 22.9 לא יתקיים. המפגש בתאריך 29.9 יתקיים כרגיל. המפגש בתאריך 8.9 יעבור ל- 9.9 באותה השעה. המפגש בתאריך 15.9 יעבור ל- 14.9 באותה השעה.

אורנית

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 20:00 אדוה פרי מתאים לכולם במהלך חודש ספטמבר לא יתקיימו מפגשים בקבוצה זו, חוזרים לפעילות ב- 04.10.21. שנה טובה וגמר חתימה טובה לכל הלקוחות!

אשדוד

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 18:30 ישראלה נתן מתאים לכולם חזרה לפעילות: 4.4.21. המפגש בתאריך 27.9 לא יתקיים. המפגש בתאריך 13.9 יתקיים כרגיל. המפגש בתאריך 20.9 יוקדם לשעה 08:00. המפגש בתאריך 6.9 יעבור ל- 5.9 בשעה 18:00.

אשדוד

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 16:30 ישראלה נתן לעובדי החברה תחילת מחזור: 5/7/21 בהדרכת ישראלה נתן 050-2005408. המפגש בתאריך 27.9 לא יתקיים. המפגש בתאריך 13.9 יתקיים כרגיל. המפגשים בתאריכים 6.9 ו- 20.9 יעברו לימי ראשון- 5.9 ו- 19.9 בשעה 15:45.

אשקלון

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 19:00 חן אהרוני מתאים לכולם במהלך חודש ספטמבר לא יתקיימו מפגשים בקבוצה זו, חוזרים לפעילות ב- 04.10.21. שנה טובה וגמר חתימה טובה לכל הלקוחות!
שלישי 18:30 ישראלה נתן מתאים לכולם חזרה לפעילות: 6.4.21. המפגשים בתאריכים 7.9 ו- 28.9 לא יתקיימו. המפגש בתאריך 14.9 יתקיים כרגיל. המפגש בתאריך 21.9 יעבור ל- 22.9 בשעה 19:15.
שלישי 20:00 ישראלה נתן מתאים לכולם חזרה לפעילות: 6.4.21. המפגשים בתאריכים 7.9 ו- 28.9 לא יתקיימו. המפגש בתאריך 14.9 יתקיים כרגיל. המפגש בתאריך 21.9 יעבור ל- 22.9 בשעה 19:15.
רביעי 09:00 ישראלה נתן מתאים לכולם במהלך חודש ספטמבר לא יתקיימו מפגשים בקבוצה זו, חוזרים לפעילות ב- 06.10.21. שנה טובה וגמר חתימה טובה לכל הלקוחות!
שישי 08:30 ישראלה נתן מתאים לכולם חזרה לפעילות: 9.4.21

באר יעקב

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 16:30 קריסטינה אהרון לעובדי החברה תחילת מחזור (4): 5.7.21 בהדרכת קריסטינה אהרון: 054-2777737. המפגש בתאריך 27.7 לא יתקיים. שאר המפגשים בחודש ספטמבר יעברו לימי ראשון 15:45- 5.9, 12.9, 19.9.

באר יעקב

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 18:30 קריסטינה אהרון מתאים לכולם חזרה לפעילות: 6.4.21. המפגש בתאריך 14.9 יתקיים כרגיל. שאר המפגשים בחודש ספטמבר יעברו לימי חמישי באותה השעה- 9.9, 23.9 ו- 30.9.

באר שבע

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שלישי 18:00 רות פרקל מתאים לכולם במהלך חודש ספטמבר לא יתקיימו מפגשים בקבוצה זו, חוזרים לפעילות ב- 05.10.21. שנה טובה וגמר חתימה טובה לכל הלקוחות!

באר שבע

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 18:15 אורלי וייס מתאים לכולם במהלך חודש ספטמבר לא יתקיימו מפגשים בקבוצה זו, חוזרים לפעילות ב- 04.10.21. שנה טובה וגמר חתימה טובה לכל הלקוחות!
שלישי 08:30 אורלי וייס מתאים לכולם במהלך חודש ספטמבר לא יתקיימו מפגשים בקבוצה זו, חוזרים לפעילות ב- 05.10.21. שנה טובה וגמר חתימה טובה לכל הלקוחות!

בית חשמונאי

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
ראשון 19:15 קריסטינה אהרון מתאים לכולם
מי תהיה המדריכה שלך?