loader

פורום שומרי משקל

שימי לב, במאי 2014 הוחלפה שיטת חישוב הנקודות, הודעות שלפני תאריך זה אינן עדכניות, אם לא מוצאת תשובה לשאלתך שאלי שאלה חדשה.

חלב 1%
תמי ליעד | 29 אוקטובר 2019
האם ניתן להגדיל את כמות החלב 1% מחצי כוס המופיעה בכל התפריטים לכוס אחת שלמה (במסגרת מספר הנקודות המומלצות).
מהי המשמעות של הגדלת הכמות של החלב?

אם להקצין את השאלה- האם ניתן להגדיל את כמות החלב ל-3 כוסות במסגרת הנקודות היומיות ומהי המשמעות התזונתית של שינוי מעין זה?
1 תגובות 21542 צפיות
שירות לקוחות שומרי משקל
31 אוקטובר 2019
ניתן לבצע התאמות אישיות לפי העדפותיך האישיות כל עוד הכל מחושב ונילקח בחשבון בתקציב הנקודות היומי שלך.