loader

פורום שומרי משקל

שימי לב, במאי 2014 הוחלפה שיטת חישוב הנקודות, הודעות שלפני תאריך זה אינן עדכניות, אם לא מוצאת תשובה לשאלתך שאלי שאלה חדשה.

צלי כתף
vladimir elkonin | 20 יולי 2019

בחוברת כתוב שצלי כתף 100 גרם זה 3 נקודות, אבל לא כתוב אם זה לפני בישול או אחרי.
אם זה לפני בישול כמה נקודות ל-100 גרם אחרי בישול?
תודה
3 תגובות 23405 צפיות
שירות לקוחות שומרי משקל
21 יולי 2019
הניקוד הוא לפני בישול ... כמעט ללא שינוי לאחר בישול במקרה הזה אבל תעשה בדיקה...
vladimir elkonin
22 יולי 2019
סליחה, לא הבנתי. לפני בישול ואחרי בישול ניקוד לצלי כתף אותו דבר- 3 נקודות ל-100 גרם?
שירות לקוחות שומרי משקל
30 יולי 2019
אכן