loader

פורום שומרי משקל

שימי לב, במאי 2014 הוחלפה שיטת חישוב הנקודות, הודעות שלפני תאריך זה אינן עדכניות, אם לא מוצאת תשובה לשאלתך שאלי שאלה חדשה.

תמר מג'הול
מעין סולטן | 15 אפריל 2019
האם תמר מג'הול יכול להיחשב פרי חינמי?
1 תגובות 3998 צפיות
שירות לקוחות שומרי משקל
14 מאי 2019
תמר מג'הול אינו יכול להיחשב כפרי ב-0 אלא כפינוק תמר צהוב לח יכול