loader

פורום שומרי משקל

שימי לב, במאי 2014 הוחלפה שיטת חישוב הנקודות, הודעות שלפני תאריך זה אינן עדכניות, אם לא מוצאת תשובה לשאלתך שאלי שאלה חדשה.

לחם כוסמין
טל צבכר | 15 ינואר 2019
כמה נקודות זה פרוסת לחם עשוייה 100% כוסמין?
1 תגובות 20986 צפיות
שירות לקוחות שומרי משקל
18 ינואר 2019
מופיע במדריך הנקודות לחם כוסמין פרוסה 1.5 נק'