loader

פורום שומרי משקל

שימי לב, במאי 2014 הוחלפה שיטת חישוב הנקודות, הודעות שלפני תאריך זה אינן עדכניות, אם לא מוצאת תשובה לשאלתך שאלי שאלה חדשה.

בסקוויטים לוקוס
מרים היימן | 12 נובמבר 2018
עוגיות של לוטוס כמה נקודות זה?
אין לי ערכים תזונתיים
1 תגובות 24406 צפיות
שירות לקוחות שומרי משקל
12 נובמבר 2018
נקודה ליחידה