שומרי משקל ב YouTube
חייגו מכל טלפון:
2480
דף הבית
 
שאל שאלה  |  יש לכם שאלה? לא יודעים את מי לשאול זה המקום
57405
מנהל/ת: רוית אפרתי
מוטיבציה  |  בואו לקבל כוחות, טיפים עצות ותמיכה.
1908
מנהל/ת: רוית אפרתי
מתכונים  |  שתפו אותנו במתכונים שלכם
777
מנהל/ת: רוית אפרתי
חברי כבוד  |  זה המקום שלכם לשתף ולספר על ההצלחות שלכם בהרזיה ובשמירה
659
מנהל/ת: רוית אפרתיאין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או להקליט בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני, או אחר- כל חלק שהוא מהחומר שבתוכנית זו, בין אם לשימוש פנימי או לשימוש מסחרי. כל שימוש החורג מציטוט קטעים קצרים במסגרת של ביקורת ספרותית אסור בהחלט, אלא ברשות מפורשת בכתב משומרי משקל בע"מ ישראל.
 © כל הזכויות לשומרי משקל ® בע"מ ישראל 2014. ת.ד. 3747 כפר נטר 40593 ישראל.
 שומרי משקל, שיטת הנקודות פלוס+, והנקודון הינם סימן מסחרי רשום בישראל. שיטת הנקודות אשר שודרגה לשיטת הנקודות פלוס+.   שיטת הנקודות הינה "פטנט רשום מס' .6,040,531" שומרי משקל ® הינו סימן רשום בישראל.   אתר שומרי משקל מקודם ע"י שיאולוגי, חברה לקידום אתרים
© 2010 Weight Watchers International Inc. All rights reserved Weight Watchers®, Points, Wace Logo, Points Finder registered trademark of Weigth Watchers International, Inc and used under License by Weight Watchers Israel Ltd. SEO by SEOlogy